ENERGIA ELEKTRYCZNA

CIEPŁO

WODA

KOMUNIKAT!!!

Prezesa Zarządu AEC Sp. z o.o.
W związku z informacjami Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia o sposobach zapobiegania, rozprzestrzeniania się i zwalczania koronawirusa, AEC Spółka z o.o. wprowadza  z dniem 12.03.2020 r. aż do odwołania

zakaz przebywania na terenie zakładu osób postronnych.

Wszelkie sprawy proszę załatwiać telefonicznie lub za pośrednictwem internetu.

Dane kontaktowe:
1.   Sekretariat: tel. 33/44-340-51

email: aec@aecandrychow.pl

               2.   Dział Utrzymania Ruchu: tel. 798 846 072

3.   Całodobowy kontakt w przypadku  wystąpienia awarii urządzeń, instalacji lub sieci elektroenergetycznej - Nr tel. 798 846 098


Linki do ważnych wydarzeń !!!