AEC Spółka z o.o.    Ul. Stefana Batorego nr 24

                                                  NR KRS    0000801197          NIP   5512641420

WŁADZE SPÓŁKI:

  • Nowak Mirosław  - Prezes Zarządu
  • Bizoń Andrzej       - Kierownik ds. Techniczno-Produkcyjnych
  • Kapcia Tomasz     - Kierownk ds. Sprzedaży,Taryfowania i Kontrolingu
  • Walusiak Adam    - Kierownik dz. Elektrycznego i Automatyki

RADA NADZORCZA:

Podstawową działalnością naszego przedsiębiorstwa jest produkcja, przesył i sprzedaż ciepła oraz wytwarzanie, dystrybucja i obrót energią elektryczną jak również pobór, uzdatnianie oraz działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody.

Koncesja URE – jako pozwolenie obejmuje:

  •  wytwarzanie ciepła,
  •  przesyłanie ciepła,
  •  wytwarzanie i obrót energią elektryczną,
  •  przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej.